LECTURES
공지사항 - 알고리즘
제목 중간고사 안내
작성자 작성일 2018-10-17 12:57:35 조회 1

이번 학기 알고리즘 과목의 중간고사를 다음과 같이 공지합니다.

----------------------------------------------------------

일시 : 10월24일 (수요일) 16:00 ~ 17:15 (수업시간)

장소: 제2공학관 205호 (수업장소)

범위: Lecture Note 1 ~ 11

----------------------------------------------------------

잘 준비하여 좋은 점수 받으시기 바랍니다.

 

담당교수.


이전글 [과제-2] 2-3-4 Tree 구현
다음글 [과제-1] Sorting Analysis